ผู้บริหาร

นายประชัย พรสง่ากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 08/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 193100
Page Views 228133
ยินดีต้อนรับ นายบัญชา จันมาค้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์
28 ก.พ.57 อบรมกิจกรรม ความรัก ศรัทธา ธรรมะเอาชนะควันบุหรี่ ห้องชวนชม อาคาร 3 เวลา 08.30-16.00 น. 26 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และกรรมการผู้แทนข้าราชการครู สหวิทยาเขตหนองกี่ 13 ก.พ. 57
แจ้งคณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมเข้าประชุมประจำเดือน ในวันที่ 12 ก.พ.57 ณ ห้องชวนชม อาคาร3 11 ก.พ. 57
17 ก.พ.2557 รับการประเมินการดำเนินงาน โรงเรียนปลอดบุหรี่ 04 ก.พ. 57
4 ก.พ.2557 นักเรียนชุมนุมเพื่อนใจวัยรุ่น ม.ปลาย เดินรณรงค์กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 03 ก.พ. 57
11 ก.พ.2557 เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557 28 ม.ค. 57
30-31 ม.ค.- 1 ก.พ.2557 เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี,ยุวกาชาด,ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 14 ม.ค. 57
18 ม.ค.2557 กิจกรรม Big cleaning Day โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 14 ม.ค. 57
วันศุกร์ที่ 24 ม.ค.2557 รับการประเมิน โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 13 ม.ค. 57
ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ประชาสัมพันธ์คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกี่พิทยา 13 ม.ค. 57
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ภาพกิจกรรม
4-6 เม.ย. 57 ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2557
3 เม.ย. 57 ยินดีต้อนรับ นายบัญชา จันมาค้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรใหม่
31 มี.ค. 57 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2556
20 มี.ค.57 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557
8-12 มี.ค.57 ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและกวดขันระเบียบวินัย
7 มี.ค.57 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
1 มี.ค.57 สมาคมศิษย์เก่าหนองกี่พิทยาคม ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557
28 ก.พ.57 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2557
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 22 เมษายน 2557
การคัดเลือกผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนสมาชิกเพื่อสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างฯ ชุดที่ 9 22 เมษายน 2557
การส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมในนิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศฟินแลนด์ครั้งที่ ๑๕ 18 เมษายน 2557
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน" (รุ่นที่ ๗) 17 เมษายน 2557
การประชุมระหว่างประเทศของซีมิโอด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 17 เมษายน 2557
การประชุมเชิง "Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ ๑๔ 17 เมษายน 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต "KruTube Channel : ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู 11 เมษายน 2557
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ปฏิทินวิชาการ
ภาคเรียนที่ 2/2556
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 122 หมู่ 1 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel.0-4464-1146      E-mail : nongkipit_np52@hotmail.com