ผู้บริหาร

นายประชัย พรสง่ากุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมาย
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญและคติธรรมประจำ
สีประจำโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนผังโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2013
ปรับปรุง 27/04/2015
สถิติผู้เข้าชม 505372
Page Views 655051
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คำขวัญประจำโรงเรียน "ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนา สามัคคี" ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาภาพกิจกรรม
6 มี.ค.58 ต้อนรับรองจุไรรัตน์ คำพลงาม
23 ก.พ.58 สุพรรณิการ์อำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2557
18 ก.พ.58 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558
12-14 ก.พ.58 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี,ยุวกาชาด,ผู้บำเพ็ญประโยชน์
28 ม.ค.58 อบรมโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
27 ม.ค.58 พิธีสวนสนามวันสถาปนายุวกาชาดไทย
22 ม.ค.58 ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
16 ม.ค.2558 วันครู ประจำปี 2558
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 122 หมู่ 1 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel.0-4464-1146      E-mail : nongkipit_np52@hotmail.com